DELTA-TLE Аероелемент звису.

DELTA-TLE
Аероелемент звису.